Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa METALL – EXPRES poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną

 

 

METALL – EXPRES Sp. z o.o.

 

 

Wartość projektu: 229 570,00PLN

Udział Unii Europejskiej: 160 699,00PLN

Okres realizacji: od 01.12.2013 do 30.09.2014

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-18-094/13-00

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

FunUn