ZMIANY W USTAWIE O PODATKU VAT- ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027) od 1 października 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o podatku VAT.

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim tzw. odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT nabywcy za nieuregulowany na rachunek urzędu skarbowego przez dostawcę podatek VAT w przypadku transakcji dotyczących wyrobów stalowych, paliw oraz złota nieobrobionego.

 

Ponadto rozszerzony został katalog towarów, do których ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia.  Zakres towarów został ujęty w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Katalog rozszerzono m.in. o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz szeroką grupę wyrobów stalowych, a także wyrobów z miedzi i jej stopów tj. :

 

  • miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej PKWiU 24.44.12.0,
  • miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi PKWiU 24.44.13.0,
  • proszki i płatki z miedzi i jej stopów PKWiU 24.44.21.0,
  • płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów PKWiU 24.44.22.0,
  • druty z miedzi i jej stopów PKWiU 24.44.23.0.

 

Przy odwrotnym obciążeniu obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku należnego.