Aluminium

Aluminium (glin) jest metalem bardzo lekkim, kowalnym o srebrzystoszarej barwie.

 

Właściwości aluminium:

 

  • Zawartość aluminium stanowi 8% skorupy ziemskiej;
  • Gęstość aluminium wynosi 2,699 g/cm3;
  • Temperatura topnienia aluminium to 660 oC.

 

Pozostałe własności:

 

  • Aluminium jest metalem odpornym na korozję dzięki tlenkowi glinu Al2o3, którym pokrywa się samoistnie;
  • Aluminium odznacza się wysoką przewodnością elektryczna i cieplną;
  • Aluminium występuje w przyrodzie jedynie w postaci związków chemicznych, najczęściej z krzemem i tlenem, tworząc różne minerały.

 

Zastosowanie:

 

Aluminium w czystej postaci od 99% zawartości stosuje się na przewody elektryczne, na folie,  powłoki kablowe i do platerowania, na urządzenia dla przemysłu spożywczego, w elektronice i elektrotechnice, przy wytwarzaniu aparatury chemicznej i folii kondensatorowych.

 

Stopy aluminium uzyskuje się poprzez dodanie takich pierwiastków jak: Si, Mg, Mn, Cu, Zn, Ti, Ni, Fe.  Stopy aluminium są stosowane jako materiały konstrukcyjne w przemyśle budowlanym (także na pokrycia dachowe), samochodowym, lotniczym, okrętowym, kolejowym, w klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwie i w elementach grzejnych (kolektory, wymienniki ciepła), jako elementy dekoracyjne w przemyśle meblowym i reklamowym, w energetyce i do wyrobu przewodów elektrycznych, do wytwarzania części maszyn i przemyśle opakowaniowym.

 

 

GATUNKI ALUMINIUM

PN PN-EN DIN

Symbol / Symbol

Numer / Number

Symbol / Symbol

Symbol / Symbol

Numer / Number

A1

1050A

Al 99,5

Al 99,5

3.0255

A0

1070A

Al 99,7

Al 99,7

3.0275

A1E

1350A

E-Al 99,5

E-Al

3.0257

2007

AlCu4PbMgMn

AlCuMgPb

3.1645

PA6

2017A

AlCu4MgSi

AlCuMg1

3.1325

2011

AlCu6BiPb

AlCuBiPb

3.1655

PA7

2024

AlCu4Mg1

AlCuMg2

3.1355

3003

AlMn1Cu

AlMnCu

3.0517

3005

AlMn1Mg0,5

AlMn1Mg0,5

3.0526

PA1

3103

AlMn1

AlMn1

3.0515

PA16

3105

AlMn0,5Mg0,5

AlMn0,5Mg0,5

3.0505

PA2

5251

AlMg2

AlMg2Mn0,3

3.3525

PA11

5754

AlMg3

AlMg3

3.3535

PA43

5005A

AlMg1

AlMg1

3.3315

PA13

5083

AlMg4,5Mn0,7

AlMg4,5Mn

3.3547

PA38

6060

AlMgSi

AlMgSi0,5

3.3206

PA38

6063

AlMg0,7Si

AlMgSi0,5

3.3206

6005A

AlSiMg

PA4

6082

AlSi1MgMn

AlMgSi1

3.2315

PA45

6061

AlMg1SiCu

AlMg1SiCu

3.3211

6101

AlMgSi

E-AlMgSi0,5

3.3207

PA47

7020

AlZn4,5Mg1

AlZn4,5Mg1

3.4335

(CERTAL)

7022

AlZn5Mg3Cu

AlZnMgCu0,5

3.4345

PA9 (FORTAL)

7075

AlZn5,5MgCu

AlZnMgCu1,5

3.4365

 

 

STANY UTWARDZENIA ALUMINIUM

Symbol stanu / Symbol

Opis stanu

Temper designations

F

surowy, bez obróbki cieplnej

crude aluminum without thermal treatment

0

wyżarzony – dla wyrobów uzyskujących ustalone własności w procesie wytwarzania na gorąco

close-annealed – for products gaining specific properties in the process of hot working

01

obrobiony ciepnie w czasie i temperaturze zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schłodzonych do temp. pokojowej

heat treated in time and temperature recommended for supersaturated products as well as products which are slowly cooled to room temperature

02

obrobiony cieplno-plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności

gone through the process hot working to enhance formability

03

ujednorodniony

homogenized

H11

umocniony wyłącznie zgniotem lekko pomiędzy 0 a H22

strain hardened between 0 and H22

H12

umocniony wyłącznie zgniotem ¼ tawrdy

strain hardened ¼ hard

H14

umocniony wyłącznie zgniotem ½ twardy

strain hardened ½ hard

H16

umocniony wyłącznie zgniotem ¾ twardy

strain hardened ¾ hard

H18

umocniony wyłącznie zgniotem twardy

strain hardened full hard

H19

umocniony wyłącznie zgniotem ekstra tawrdy

strain hardened extra hard

H22

umocniony i częściowo wyżarzony ¼ tawrdy

strain hardened and partially annealed ¼ hard

H24

umocniony i częściowo wyżarzony ½ twardy

strain hardened and partially annealed ½ hard

H26

umocniony i częściowo wyżarzony ¾ twardy

strain hardened and partially annealed ¾ hard

H28

umocniony i częściowo wyżarzony twardy

strain hardened and partially annealed full hard

H32

umocniony i stabilizowany ¼ tawrdy

strain hardened and stabilized ¼ hard

H34

umocniony i stabilizowany ½ twardy

strain hardened and stabilized ½ hard

H36

umocniony i stabilizowany ¾ twardy

strain hardened and stabilized ¾ hard

H38

umocniony i stabilizowany twardy

strain hardened and stabilized full hard

H42

umocniony i malowany lub lakierowany ¼ tawrdy

strain hardened and painted or lacquered ¼ hard

H44

umocniony i malowany lub lakierowany ½ twardy

strain hardened and painted or lacquered ½ hard

H46

umocniony i malowany lub lakierowany ¾ twardy

strain hardened and painted or lacquered ¾ hard

H48

umocniony i malowany lub lakierowany twardy

strain hardened and painted or lacquered full hard

T1

schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu

cooled from elevated temperature shaping process and naturally aged to produce stable temper

T2

schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu

cooled from elevated temperature shaping process, cold worked and naturally aged to produce stable temper

T3

przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu

solution heat treated, cold worked and naturally aged to produce stable temper

T4

przesycony i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu

solution heat treated and naturally aged to produce stable temper

T5

schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania a następnie sztucznie starzony

cooled from elevated temperature shaping process and artificially aged

T6

przesycony a następnie sztucznie starzony

solution heat treated and artificially aged

T7

przesycony i stabilizowany

solution heat treated and stabilized

T8

przesycony, odkształcony na zimno i sztucznie starzony

solution heat treated, cold worked and artificially aged

T9

przesycony, sztucznie starzony i odkształcony na zimno

solution heat treated, artificially aged and cold worked

T10

schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i sztucznie starzony

cooled from elevated temperature shaping process, cold-worked and artificially aged