Rury

Oferujemy rury miedziane w szerokim zakresie wymiarowym. Na magazynie dostępne są rury miedziane w gatunku M1E/ CuETP/ Ecu-57- miedź elektrolityczna o wysokiej przewodności cieplnej i eklektycznej oraz M2R/ CuDHP/ SF-Cu- miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu. Rury wykonane zgodnie z normą: PN-EN 13600- rury miedziane do celów elektrycznych, PN-EN 1057- rury miedziane do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania, PN-EN-12449- rury miedziane ogólnego przeznaczenia, PN-EN 12735-rury miedziane stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz PN-EN12451- rury do wymienników ciepła. Rury miedziane dostępne w odcinkach prostych oraz kręgach.

 

RURY MIEDZIANE – masa jednego metra

rura

Grubość ścianki
Wall thickness
s [mm]
Średnica / Diameter ø [mm]
6,0 8,0 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0
0,5 0,08 0,11
1,0 0,14 0,20 0,25 0,31 0,34 0,36 0,39 0,42 0,48 0,53
1,5 0,27 0,36 0,44 0,48 0,52 0,57 0,61 0,69 0,78
2,0 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,78 0,90 1,01
2,5 0,52 0,66 0,73 0,80 0,87 0,94 1,08 1,22
3,0 0,59 0,76 0,84 0,92 1,01 1,09 1,26 1,43
3,5 0,64 0,83 0,93 1,03 1,13 1,22 1,42 1,62
4,0 0,67 0,90 1,01 1,12 1,23 1,34 1,57 1,79
4,5
5,0
5,5
6,0

 

Grubość ścianki
Wall thickness
s [mm]
Średnica / Diameter ø [mm]
22,0 24,0 28,0 34,0 35,0 42,0 48,0 50,0 54,0
0,5
1,0 0,59 0,64 0,76 0,92 0,95 1,15 1,31 1,37 1,48
1,5 0,86 0,94 1,11 1,36 1,41 1,70 1,95 2,03 2,20
2,0 1,12 1,23 1,45 1,79 1,85 2,24 2,57 2,68 2,91
2,5 1,36 1,50 1,78 2,20 2,27 2,76 3,18 3,32 3,60
3,0 1,59 1,76 2,10 2,60 2,68 3,27 3,78 3,94 4,28
3,5 1,81 2,01 2,40 2,99 3,08 3,77 4,36 4,55 4,94
4,0 2,01 2,24 2,68 3,36 3,47 4,25 4,92 5,15 5,59
4,5 2,20 2,45 2,96 3,71 3,84 4,72 5,47 5,73 6,23
5,0 2,38 2,66 3,22 4,05 4,19 5,17 6,01 6,29 6,85
5,5 2,54 2,85 3,46 4,38 4,54 5,61 6,54 6,84 7,46
6,0 2,68 3,02 3,69 4,70 4,87 6,04 7,05 7,38 8,05